Pieter Evenhuis: met precisielandbouw op elke plek het maximale eruit halen

Jan Pieter Evenhuis

Jan Pieter Evenhuis is agrarisch ondernemer in het Overijsselse Giethoorn. Samen met zijn vader en moeder runt hij een akkerbouwbedrijf, waarbij ze aardappelen op een groot aantal gehuurde percelen in Noordoost-Nederland telen.

Om de teelt van deze aardappelen goed te kunnen sturen, is Evenhuis aan de slag gegaan met precisielandbouw. Hij is ook een van de deelnemers aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).

Wat verstaat u onder precisielandbouw?

“Onder precisielandbouw versta ik dat de techniek op het juiste moment en op de juiste plaats wordt toegepast. Afgelopen jaar zijn we begonnen met het monitoren van de bodem. Aan de hand van scans hebben we bodemkaarten gemaakt. Met deze kaarten willen we kijken of de opbrengst van de gewassen op die percelen is te koppelen aan de gemaakte bodemkaarten. We hopen daar dus uiteindelijk conclusies uit te kunnen trekken.”

Op wat voor manier denkt u dat precisielandbouw een meerwaarde wordt voor uw bedrijf? 

“Onder meerwaarde versta ik dat je op elke plek het optimale eruit haalt. Op de plekken waar een gewas minder groeit niet meer kunstmest geven als dit geen meeropbrengst geeft die tegen onze gemaakte kosten op kan. De winst is bij ons het belangrijkste bij iedere teelt, omdat meer input geven terwijl er geen meeropbrengst uit komt geen zin heeft.”

Wat vindt u van robotisering in de landbouw?

“Op ons eigen bedrijf denk ik niet zo snel aan robotisering. Dit zal eerder toepasbaar zijn in de Flevopolder waar de percelen vierkant en groot zijn in omvang. Bij ons zijn de percelen namelijk kleiner en hoekiger en daardoor is dit moeilijker te realiseren. Maar als er steeds meer middelen verboden worden of vervallen, zal ik er toch aan moeten geloven.”

Wat voor nieuwe innovatieve technieken verwacht u nog in de toekomst? 

“Ik verwacht meer automatisering in de toekomst en daarnaast meer plantspecifiek werken. Deze techniek is nu nog niet te betalen maar als er meer productie komt, wordt het vanzelf goedkopen en meer betaalbaar. Daarnaast verwacht ik dat het registreren steeds meer zal toenemen. Omdat de bevolking steeds meer wil weten over hoe er geproduceerd wordt. Dit moet natuurlijk niet onwerkbaar worden. In dit opzicht denk ik dat precisielandbouw kan helpen om voor ons de registratieplicht te verlichten.”

Denkt u dat de overheid het gebruik van precisielandbouwtechnieken in de agrarische sector gaat verplichten op een termijn van 15 jaar? 

“Ik denk niet dat de overheid precisielandbouw zal gaan verplichten. Daarentegen denk ik wel dat de regelgeving op het gebied van traceerbaarheid strenger zal worden. En dat zoals eerder ook gezegd precisielandbouw hier een verlichting in kan geven. Bijvoorbeeld door automatische notatie van wat wanneer gespoten is op welke plaats.”

Dit artikel is geschreven door Rudy Priem en Jos Vermuë in het kader van een opdracht voor de proeve van bekwaamdheid (PVB) aan Aeres Hogeschool in Dronten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.