NPPL bijeenkomst voor toeleveranciers en adviseurs

Mesttank met NIR-sensoren en voorziening om exact mineralen bij te geven voor plaatsspecifieke bemesting van grasland.

Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) organiseert op 25 januari 2019 een bijeenkomst voor toeleveranciers en adviseurs in precisielandbouw. Producten of diensten die een bijdrage kunnen leveren aan het NPPL-project zijn welkom.

In het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) begeleiden experts van Wageningen University & Research in 2019 9 boerenbedrijven bij een aantal precisielandbouwcases. Doel van dit project is het stimuleren van de vergroening en verduurzaming van land- en tuinbouw, door het versnellen van de toepassing van precisielandbouw. Daarvoor gaat het NPPL-project bij de 9 praktijkcases knelpunten wegnemen waar agrariërs in de praktijk tegenaan lopen. Knelpunten die tot nu toe brede toepassing van precisielandbouw in de weg staan.

Tijdens de bijeenkomst informeren we over de opzet van het NPPL-project. Ook bespreken we erfbetreding bij de geselecteerde boeren en we vertellen hoe de communicatie over de resultaten gaat verlopen. U krijgt daarnaast de gelegenheid om uw producten of diensten toepasbaar in één of meer van de precisielandbouwcases met ons te delen. Ook zorgen we voor mogelijkheden om interactie te hebben met NPPL deelnemers en producten te tonen of te pitchen. Programma volgt op basis van aanmeldingen.

Deelnemen?

Biedt u diensten of producten aan op het gebied van de 6 precisielandbouwcases? Dan bent u van harte welkom.  Het gaat met name om producten en kennis op gebied van:

  • Rijpadenoptimalisatie
  • Precisiebemesting grasland
  • Plaatsspecifiek onkruidbestrijden
  • Beregeningsadvies op maat
  • Bescherming legnesten en fauna
  • Variabel doseren fungiciden

Graag vernemen we per email een toelichting op producten die vanuit een bedrijf of kennisinstelling ingezet kunnen worden bij geselecteerde precisielandbouwtoepassingen. Graag een e-mail naar corne.kempenaar@wur.nl o.v.v. erfbetrederdag. Geef in de email aan (1) welke producten, kennis of diensten u wil aanmelden in NPPL en (2) bij welke toepassingen die passen. Voeg als kan foldermateriaal, powerpoints (max 3 pagina’s) of website link bij.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.