Precisieboer nog niet overtuigd van meerwaarde drones

drone

Op technisch vlak zijn drones geschikt om een nuttige rol te vervullen in de moderne landbouw, maar het gebruik in de praktijk valt tegen. Dat komt onder meer omdat agrarische ondernemers niet overtuigd zijn van de meerwaarde. Qua rentabiliteit en milieuwinst zijn er meer vragen dan antwoorden.

Dat blijkt uit onderzoek van Annelot Schmeitz, student aan de Universiteit Twente. In haar eindscriptie voor haar bachelor Internationale Bedrijfskunde deed zij onderzoek naar het gebruik van drones in de precisielandbouw. De belangrijkste vraag van Schmeitz was: is de moderne agrarische ondernemer klaar voor het gebruik van drones? En daaraan gekoppeld de vraag: wat zijn de remmende factoren?

Portret Annelot Schmeitz
Annelot Schmeitz

Via vragenlijsten en interviews met stakeholders in de landbouwsector – agrarische adviseurs, dronebedrijven en boeren – heeft Schmeitz het gebruik van drones op vijf punten beoordeeld: technisch, financieel, wettelijk, ethisch en sociaal.

Haar belangrijkste conclusies zijn:

  • De technologische ontwikkeling van de drones die in de landbouw worden gebruikt, is ver gevorderd. Ze doen wat ze moeten doen.
  • Op het vlak van het dataverkeer tussen drone en de werktuigen van de boer komen in de praktijk af en toe haperingen voor. Dat leidt tot irritaties, vooral bij de boer.
  • Gebruik van de data van drones heeft milieuvoordelen – minder gewasbeschermingsmiddelen, efficiënter gebruik van water en meststoffen – en leidt daarom in principe tot lagere kosten. Boeren zijn daar echter niet van overtuigd. Het ontbreekt aan harde cijfers om het profijt voor boeren en voor het milieu inzichtelijk te maken. Daar is meer onderzoek voor nodig. En als er wel cijfers zijn, worden deze onvoldoende gecommuniceerd met de eindgebruiker van de dronedata.
  • Er zijn als het gaat om het gebruik van drones in de openbare ruimte vragen te stellen over privacy. Dat geldt niet voor de agrarische sector omdat er zelden of nooit mensen in beeld komen. Bovendien is het de boer zelf die opdracht geeft om vanuit de lucht data te verzamelen.
  • Op het gebied van databescherming is betere regelgeving nodig. Vertrouwen dat dronebedrijven de data niet voor andere doeleinden gebruiken, is niet genoeg. Er zijn boeren die zich daar zorgen over maken.

Meer info: onderzoeksrapport The application of drones in precision agriculture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.