Sjaak Huetink: robotisering gaat te langzaam

Sjaak Huetink is een agrarisch ondernemer in het Overijsselse Lemelerveld. Samen met zijn broer runt hij een bloembollenbedrijf met daarnaast de teelt van eerstejaars plantuien en aardbeienplanten. De teler is met meerdere projecten bezig, waaronder variabel spuiten van fungiciden, beregenen op maat, rijpadenplanning en het plaatsspecifiek bestrijden van onkruid via onkruiddetectie. Hij is ook een van de deelnemers aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).

Wat verstaat u onder precisielandbouw?

Onder precisielandbouw versta ik in de juiste perceelrichting rijden. Afgelopen jaren zijn we begonnen met het toepassen van Smart Farming technieken op het bloembollenbedrijf. Door deze techniek kunnen we gebruikmaken van variabel spuiten en strooien. Dit bevalt meestal goed, maar het plug and play werkt niet altijd.

Op wat voor manier denkt u dat precisielandbouw een meerwaarde wordt voor u bedrijf?

Ik vind dat de relatie tussen de kosten en meeropbrengst hoger moet zijn. Dus de kosten moeten verlaagd worden of de opbrengst moet hoger. Bij kapitaalintensieve gewassen kan dit eerder uit omdat daar meer kosten in gemaakt worden en de opbrengstprijs hoger is.

Wat vindt u van robotisering in de landbouw?

Ik vind dat de invoering van robots te langzaam gaat. Sommige bedrijven kopen al wel wat maar dat gaat nog niet snel genoeg. De resultaten van deze robots vallen tot nog toe tegen. De robots zitten nog in de testfase of ze doen half werk waardoor er nog steeds met mensen nagelopen moet worden. Deze slechte vooruitgang komt door te weinig geld waardoor de voortgang slecht is.

Wat voor nieuwe innovatieve technieken verwacht u nog in de toekomst?

Mijn verwachting is dat er robots komen die onkruiden kunnen herkennen en deze er ook uit kunnen trekken. Deze doen zoals eerder ook benoemd nog half werk of deze machines hebben nog geen capaciteit. Wat als gevolg heeft dat er meerdere robots gekocht moeten worden waardoor de investering weer te groot wordt. Daarnaast is het afstellen van deze machines nog te complex.

Denkt u dat de overheid het gebruik van precisie landbouwtechnieken in de agrarische sector gaat verplichten binnen een termijn van 15 jaar?

In mijn opinie kan de staat wel gaan verplichten maar eerst moeten de machines wel praktijkrijp zijn. In de toekomst zal er wel meer aangetoond moet worden en hierin kan precisielandbouw een hulpmiddel zijn. De huidige manier van budget geven voor precisielandbouw is verkeerd. De staat geeft op het moment geld als de agrarisch ondernemer een machine voor precisielandbouw aanschaft. Maar de ontwikkeling van machines moet ook gesubsidieerd worden om ze de ontwikkeling te versnellen.

Dit artikel is geschreven door Rudy Priem en Jos Vermuë in het kader van een opdracht voor de proeve van bekwaamdheid (PVB) aan Aeres Hogeschool in Dronten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.