Smartfarming NHN aan de slag met plantspecifiek en realtime spuiten

Platform Smartfarming NHN start een project voor het plantspecifiek en realtime spuiten. Het project wordt uitgevoerd bij de NPPL-deelnemers Pim Sturm in Wieringermeer en Stef Ruiter in Andijk.

Smartfarming NHN is een platform voor kennisdeling waar plaats wordt geboden aan alle ontwikkelingen op het gebied van datagestuurde landbouw en precisielandbouw. Het eerste project van het platform legt de focus op de teelt van uien en tulpen. Belangrijk onderdeel is het realtime, dus tijdens de toepassing, zien (detecteren) en reageren. De ultieme toepassing van realtime spuiten is volgens de betrokkenen een individuele behandeling per plant. Hoewel dit, aldus Pieter Vlaar van Vertify, nog gek klinkt, is technisch veel mogelijk. Partijen zijn bezig met het maken van algoritmes en toepassingen komen snel dichterbij. Hierbij verwijst hij naar selectiewagens in de tulpenteelt.

Start in 10 ha uien

Het project waarin onder meer Vertify, BBLeap en 3H3S (bodemsensorproducent Eddie Loonstra) en CAV Agrotheek partners zijn, wordt uitgevoerd bij Pim Sturm (Sturm-Jacobs) in Wieringerwerf en bij Stef Ruiter (JCJ Ruiter-Wever) in Andijk. Sturm, akkerbouwer en loonwerker, heeft zijn vijf jaar oude Agrifac-veldspuit laten ombouwen met het BBLeap systeem en gaat deze inzetten op 10 hectare eigen teelt van uien en waar mogelijk bij opdrachtgevers.

Onderdeel van het project is ook het in kaart brengen van de bodem. Een gedetailleerde bodemscan is volgens Peter Millenaar van Leap Vision nodig voor een goede uitgangspositie en leidt, mits gecombineerd met bovengrondse metingen, tot de ideale aanpak. Daarom wordt op dit moment het perceel bij Sturm geploegd met voor op de trekker de compacte scanner van bodemadviesbureau Loonstra & Van der Weide. Op de spuitarm komen twee type camera’s te hangen: één die beelden maakt die het blote oog ook ziet en twee biomassasensoren. Desgevraagd legt Millenaar uit dat de eerste camera voornamelijk in Sturms proefperceel nog beelden verzamelt die noodzakelijk zijn om algoritmes te ontwikkelen, maar die ook handig zijn als naderhand wordt teruggekeken naar wat er in een gewas is gebeurd.

Een reeds beproefde toepassing van de camera is bestrijding van zuring in grasland, verwijderen aardappelopslag en onkruidbestrijding in granen. Reageren op biomassa in de uienteelt acht Millenaar snel mogelijk, waarbij hij denkt aan het gebruik van minder fungiciden in een dicht en droog gewas.

In de teelt van tulpen komt deze toepassing tot zijn recht bij vuurbestrijding. Hoewel voor veel toepassingen een ontwikkeltijd noodzakelijk is, propageert hij nu in te stappen. Millenaar: ‘’Om een taal te leren bespreken moet je ook ergens beginnen om daarna snelheid te krijgen.’’

Bodemkaart

Sturm legt uit dat op basis van een bodemkaart in het proefperceel van 10 hectare de uien variabel zullen worden gezaaid en dat ook de dosering bij onkruidbestrijding wordt afgestemd op de samenstelling van de bodem. Met de wetenschap dat op lichte stukken het zaad een week eerder kiemt en plantjes eerder bovenkomen, is het de bedoeling om in eerste instantie op basis van de bodemkaart plaatsspecifiek meeldauw te bestrijden. Gedurende de groei wordt dit herhaald en indien mogelijk wordt de aansturing overgepakt door te reageren op biomassawaarden. Waarschijnlijk voert Sturm als loonwerker ook enkele bespuitingen bij JCJ Ruiter-Wever uit door te reageren op biomassa. In niet zuurgevoelige rassen wordt in kleine maten de dosering met 50% teruggebracht en in zuurgevoelige met 30%, zo is het plan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.