Tijd en energie elders nodig, precisielandbouw geen prioriteit

Stan te Selle begon in 2019 erg enthousiast als nieuwe deelnemer aan het NPPL-project. Hij zat toen net een jaar met zijn vader in maatschap en is nu druk bezig met bedrijfsuitbreiding en specialisatie in het telen van hoogwaardig uitgangsmateriaal. Dit vraagt veel tijd en energie en daarom staat precisielandbouw momenteel op een lager pitje.

Begin vorig jaar zat de positief kritische Stan (23) vol ambities: “Wij doen mee aan het NPPL-project omdat we verder willen komen. Op dit moment doen we eigenlijk nog niets aan precisielandbouw en ik wil dat we ons daar veel meer mee bezig gaan houden. Ik zie het als een manier om te digitaliseren en te moderniseren en het bedrijf meer klaar te stomen voor de toekomst. Zodat we als sector een compleet pakket gewasbeschermingsmiddelen kunnen behouden en om de bodem gezond te houden. Ik denk dat het haast noodzakelijk zal zijn om met precisielandbouw aan de slag te gaan. Bovendien verwacht ik dat het onze bedrijfsvoering makkelijker en eenvoudiger zal maken. Het moet zich alleen bewijzen dat het financieel aantrekkelijker wordt om met precisielandbouw aan de gang te gaan.”

Stan te Selle is samen met zijn vader druk bezig met bedrijfsuitbreiding en specialisatie in het telen van hoogwaardig uitgangsmateriaal.

Gezond kritisch

Zijn begeleider en NPPL-expert Koen van Boheemen zei destijds: “Hij staat ten zeerste open voor onafhankelijke en wetenschappelijke beslismodellen, maar hij hecht ook waarde aan zijn eigen mening en zienswijze. Hij heeft een gezonde kritische houding ten aanzien van precisielandbouw en dat vind ik mooi. Dat maakt van hem een deelnemer waarin veel collega-boeren zich zullen herkennen. Hij wil graag aan de slag met de technieken, concepten en modellen, maar niet ten koste van alles. Het moet financieel wel wat opleveren, en hij wil zijn gezonde boerenverstand blijven inbrengen.”

Andere investeringen eerst

Stan ziet precisielandbouw als een belangrijk middel om het doel van een toekomstbestendige landbouw te bereiken en wil graag stappen maken. Maar hij kijkt ook met een realistische blik naar zijn bedrijf. Op dit moment bezit hij nog geen apparatuur om variabele toepassingen te kunnen doen en het investeringslijstje is al vrij lang. Daarnaast is Stan druk bezig om alle administratie van het bedrijf te digitaliseren. De administratie loopt nu vlot digitaal en ook de digitale teeltregistratie begint te lopen. Ambitieus als Stan is, wordt er ook elk jaar uitgebreid. In 2020 beteelt Stan samen met zijn vader 110 hectare waarvan 58 hectare pootgoed.

Ambitieus als Stan is, wordt er ook elk jaar uitgebreid. In 2020 beteelt Stan samen met zijn vader 110 hectare waarvan 58 hectare pootgoed.

Korte slagen maken

Naast al deze ontwikkelingen die veel tijd en energie kosten, heeft Stan in 2018 flink energie moeten investeren in het beregenen. Het stak hem dat hij zoveel tijd kwijt was aan het controleren van de grond op verschillende plekken, vooral op gehuurde en geruilde percelen. Tijd is ten slotte altijd een issue bij beregenen. Begin 2019 is daarom geïnvesteerd in 3 Geobas weerstations, die na een toelichting van Harold Zondag van Agrometius direct geplaatst zijn in verschillende aardappelpercelen. Stan is erg enthousiast over de weerstations omdat ze met behulp van zuigspanningsmetingen duidelijk aangeven of er voldoende vocht in de grond aanwezig is voor het gewas. Ook kan met behulp van deze gegevens goed gepland worden wanneer er weer beregend moet worden.

Met behulp van deze relatief geringe investering kon Stan zijn beregeningsproces, waar in een droog jaar snel veel geld in gaat zitten, in het droge teeltseizoen van 2019 veel beter plannen. Ook in 2020 spelen de sensoren een belangrijke rol in het plannen van de beregening die al weer flink uren heeft gemaakt.

Variabele toepassingen volgende stap

Stan is absoluut niet minder enthousiast over precisielandbouw dan ruim een jaar geleden. Hij volgt de ervaringen van de andere NPPL-deelnemers op de voet, en ziet bij hen de toegevoegde waarde van precisielandbouw, maar de investeringen die nodig zijn om stappen te zetten in de precisielandbouw staan voor nu op een laag pitje. Stan stopt dan ook met actieve deelname aan NPPL. Bij de aanschaf van nieuwe machines wordt natuurlijk gekeken naar machines die variabel kunnen toepassen, maar tot die tijd wordt er met de hand bijgestuurd tijdens het werk. Een interessante optie die Stan ziet om toepassingen variabel te doen zonder grote investering(en), is het gebruik van de cvt van de trekker waarbij de afgifte van de machine vastgezet wordt. Een taakkaart zou de snelheid van de trekker kunnen aansturen en zo kan toch variabel gedoseerd worden zonder te hoeven investeren in een nieuwe machine.

Eén van de doelen is een uniformere maatsortering en een betere pootgoedkwaliteit. Met verschillende grote en kleinere maatregelen is Stan daarmee goed op weg vindt hij na deze proefrooiing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.