Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw gaat door

nppl-vlag

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) krijgt zeer waarschijnlijk een vervolg in 2022. Dat zegt NPPL-projectleider Corné Kempenaar van Wageningen University & Research. NPPL 2.0 gaat een volgende stap zetten in de introductie en opschaling van precisiekringlooplandbouw op praktijkbedrijven.

In dit vervolgproject zal de focus meer liggen op een gebiedsgerichte aanpak voor een grotere impact van productieve, weerbare en natuur-inclusieve teeltsystemen met een rendabele bedrijfsvoering. Uitgangspunt is een integrale en circulaire benadering met inzet van agronomische en ecologische principes, ondersteund door precisielandbouwtechnologie. Dit moet uiteindelijk leiden tot een duurzame, waardevolle leefomgeving.

Boerderij van de Toekomst

NPPL 2.0 wordt opgezet in nauwe samenwerking met Boerderij van de Toekomst in Lelystad. Boerderij van de Toekomst fungeert als kraamkamer, inspiratieruimte en testomgeving voor nieuwe agro-ecologische en technologische teeltsystemen.  Succesvolle concepten worden in NPPL 2.0  opgenomen  en stromen door naar het aangesloten boerenbedrijf .

2021 is het laatste jaar van het NPPL-project. De proeftuin werd in 2017 op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door WUR opgezet met als doel de introductie van precisielandbouw in de boerenpraktijk een impuls te geven. In de Nationale Agenda Precisielandbouw van 2020 wordt het verdienmodel voor de boer nog als een knelpunt genoemd dat grootschalige uitrol van precisietechniek in de weg staat.

Kempenaar: “Op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag zijn ze enthousiast over wat we met NPPL bereiken. Dat zien ze de komende jaren graag voortgezet. De noodzaak om goede landbouwkundige resultaten en te combineren met realisering van maatschappelijke doelen op gebied emissies, gezonde bodems, energie, klimaat en biodiversiteit is eerder groter dan kleiner geworden.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.