Zeeuwse akkerbouwer spuit variabel tegen onkruiden in bruine bonen

sten de meijer

Een grote variëteit in lutumgehalte is reden voor het akkerbouwbedrijf De Meijer Haak VOF om dit teeltseizoen variabel bodemherbicide te spuiten in een perceel bruine bonen.

De stappen in het proces – bodem scannen, taakkaart maken, variabel spuiten – zijn succesvol verlopen. Komende weken moet duidelijk worden wat het effect is op de opkomst van onkruiden, zegt bedrijfsopvolger Sten de Meijer.

Om variabele dosering van bodemherbiciden mogelijk te maken, is allereerst door Agrometius een bodemscan gemaakt. Deze scan is op 27 april uitgevoerd. De kosten bedroegen €104 per hectare. Dit leverde de volgende kaartbeelden op.

Links: hoogtekaart (zandkoppen in rood liggen hoger). Rechts: lutumgehalte (zwart is hoog, wit is laag)

Tegen de dijk (rechtsboven) is de grond behoorlijk zwaar, met een lutumgehalte tot 30%. Midden in het perceel en tegen de weg (linksonder) liggen stroken met veel lichtere grond (6% lutum). Dit komt overeen met het beeld dat De Meijer heeft van dit perceel. Kortom, er is goede reden om op dit perceel variabel te spuiten tegen onkruid.

Maken taakkaart

Op 31 mei zijn de Veris-data ingelezen in de zogeheten zoneringsapp in Farmmaps.

Hiervan is vervolgens een taakkaart gemaakt, waarbij rekening is gehouden met rijrichting en spuitbreedte. De John Deere-spuit van De Meijer is 45 meter breed en in de taakkaart is ervan uitgegaan dat de machine over de breedte dezelfde afgifte doseert, maar varieert per 10 meter in de rijrichting. Ook is hierbij meegenomen dat de vennootschap op de lichte gedeelten van het perceel de dosering van het middel Centium wil verlagen tot 0,15 liter per hectare. Op de zwaardere delen mag de maximumdosering van 0,25 liter per hectare worden toegepast.

Bij het maken van de taakkaart hebben NPPL-begeleiders Jean Marie Michielsen en Fedde Sijbrandij (specialist Farmmaps) geassisteerd. De Meijer: “Met wat hulp van hen is het mij goed gelukt. We maakten gebruik van een nieuw programma voor het maken van taakkaarten. Zo’n nieuw programma is het begin altijd lastig, maar erg moeilijk vond ik het nou ook weer niet.”

Dit leverde de volgende kaart op:

Deze kaart is als een shape-file op een USB-stick gezet en in de John Deere terminal geïmporteerd in de map Rx. Inzaai van de bruine bonen en de variabele bespuiting vond onder goede weersomstandigheden plaats op 2 juni.

De variëteit in dosering is op dit perceel vrij groot, namelijk van 204 tot 313 liter per hectare (zie taakkaart). Mogelijk zou daarom niet volstaan kunnen worden de dosering aan te passen door alleen de spuitdruk te verhogen of te verlagen (wat vanuit de taakkaart automatisch wordt geregeld). Om met name de hogere giften te halen, zou de rijsnelheid verlaagd moeten worden. Aanpassing van snelheid bleek niet nodig, zegt De Meijer achteraf. “Bij een rijsnelheid van 6,5 kilometer per uur kon onze spuitmachine de maximale dosering makkelijk aan.”

Besparing chemisch middel

De verwachting was dat de variabele dosering zou leiden tot een besparing van 29% op de hoeveelheid Centium. Na de bespuiting schat De Meijer de gerealiseerde besparing op nog geen 10%. “Die besparing is natuurlijk wel meegenomen, maar wij doen dit op de eerste plaats om de totale opbrengst op het perceel te verhogen door effectiever te bespuiten. Over een paar weken gaan we zien hoe het gewas en de onkruiddruk zich ontwikkelt. Daarbij speelt natuurlijk ook het weer mee.”

2 Comments

  • J.Stallen zegt op 11-06-2021 - 08:17 :

    Hoe komt het dat de uiteindelijk gerealiseerde besparing slechts 10 procent is, ipv de berekende 29 procent. Ik vind het nogal een verschil. Reageerde de spuit te laat op de commando’s vanuit de taakkaart?
    Indien mogelijk graag een toelichting daarop.

    Grt Joost

  • Herman Krebbers zegt op 12-06-2021 - 08:29 :

    Meeste telers werken vaak 1 spuitbreedte rond langs perceelsrand. Dat zie ik niet op taakkaart. Waarom niet? Want bij 1 spuitbreedte langs de dijk had je grootste deel van zware grond dan toch al gehad?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.