Pionieren met taakkaarten en meer inzicht in de bodem

In 2018 was Bart van Loon een van de 6 NPPL-deelnemers en ook dit jaar zit hij niet stil. Variabel bodemherbiciden toedienen, bodemsensoren en variabel peen zaaien zijn dit jaar enkele van de nieuwe activiteiten.

De mate waarin neerslaghoeveelheden (tegenwoordig) nationaal, regionaal en zelfs lokaal variëren wordt duidelijk tijdens de ‘voorjaarsevaluatie’ van de precisielandbouwtoepassingen bij Maatschap Punter van Johan Punter en NPPL-deelnemer Bart van Loon in juni.

Terwijl grote delen van Nederland zitten te springen om neerslag, hebben Bart en Johan te kampen gehad met 75 mm neerslag in 1 week met zelfs al waterschade in de spinazie en de witlofpennen. “Terwijl we de witlof vlak daarvoor nog beregenend hadden”, zegt Bart. Dat doet hij sinds dit voorjaar met behulp van 3 GeoBas-stations die bodemvocht, bodemtemperatuur en zuigspanning meten op 10 en op 30 cm diepte alsook de neerslaghoeveelheden registreren.

Variabel zaaien

Terugkijkende op de winter en het voorjaar is er van alles gebeurd bij Bart en Johan. Naast de installatie van de bodemsensoren is er een nieuwe 36 meter brede Hard-veldspuit met luchtondersteuning aangeschaft om te kunnen voldoen aan de strenger wordende eisen rondom driftreductie en middelengebruik. Er werd ook flink gesleuteld. Zo werd de peenzaaier aangepast voor variabel zaaien en bouwde Bart een kappenspuit om de forse aardappelopslag in z’n uien te lijf te gaan. Variabele toediening van bodemherbiciden werd ook dit voorjaar toegepast. Dit keer lukte het wel om nulveldjes ter referentie met behulp van de taakkaart aan te leggen.

"<yoastmark

Terminal voor de gek houden

Dat precisielandbouw op sommige vlakken nog altijd pionieren is, kwam naar voren bij het aanpassen van de peenzaaier. Die is voorzien van een hydraulische aandrijving van Raven. Hierbij komt de input voor het snelheidssignaal niet langer van het loopwiel, maar van de taakkaart. Die taakkaart bevat geen hoeveelheden zaaizaad, maar liters per hectare en is in feite een taakkaart voor variabel spuiten. “We houden de terminal voor de gek omdat het aansturen van een zaaimachine extra investeringen zou vergen. Op deze manier werkt het ook en zijn we geen extra licentiekosten kwijt”, zegt Bart.

Wel is de door Bart opgebouwde hydraulische aandrijving van de peenzaaier te zien. De input voor het snelheidssignaal komt hierdoor niet langer komt van het loopwiel, maar van de taakkaart.
Wel is de door Bart opgebouwde hydraulische aandrijving van de peenzaaier te zien. De input voor het snelheidssignaal komt hierdoor niet langer komt van het loopwiel, maar van de taakkaart.

Op basis van de variatie in lutum, wilde Bart de zaaidichtheid variëren met +/-20% ten opzichte van de gangbare zaaidichtheid van 900.000 zaden per hectare. “Tijdens het zaaien vond ik dat echter toch wel erg veel. Toen is een nieuwe taakkaart gemaakt met +/-10% variatie. Hierbij komt 100 l/ha (900.000 zaden/ha) overeen met 100%. Het peenzaaien zelf ging prima en ik heb een heel goed gevoel bij de variatie in zaaidichtheid.”

Google kml versus kmz

Terwijl Bart, Johan en adviseur Sander Dekker van CAV Agrotheek de grafieken van de GeoBas stations bekijken en bespreken, probeert WUR-expert en NPPL-begeleider Koen van Boheemen een oplossing te vinden om een taakkaart leesbaar en schaalbaar op een smartphone te tonen in Google Maps. Bart en Sander willen namelijk graag lopende in een perceel via Google Maps en de taakkaart met variabele doseringen bodemherbicide, ‘navigeren’ naar de plekken die aandacht vragen vanwege een afwijkende dosering. “Zodat we het effect van de bespuitingen kunnen beoordelen en evalueren”, luidt het. Het blijkt dat Google Maps met de taakkaart in een zogenoemd Google kml-bestandsformaat, de polygonen (grenzen van een zones met identieke doseringen) ofwel contouren niet weergeeft in de Google Maps app op de smartphone.

"<yoastmark

Koen zou echter Koen niet zijn als hij daar geen oplossing voor weet te vinden. Dat gaat in 2 stappen. Allereerst wordt een Google kmz-bestand aangemaakt waarin elke zone in feite een individueel perceeltje wordt. Contouren worden hiermee perceelsgrenzen in plaats van zonegrenzen. Vervolgens downloadt Koen de gratis Q-field app afkomstig van de makers van Q-Gis, een veelgebruikt Geografisch Informatie Systeem. Nadat hij zijn smartphone met een kabeltje koppelt met zijn laptop, verschijnt de taakkaart met contouren ook op de smartphone en is ook dat probleem getackeld.

"<yoastmark

Taakkaart checker

Terloops laat Koen nog even een gratis ‘taakkaart checker’ plug-in in voor het gratis softwareprogramma Notepad++ (vergelijkbaar met Microsoft Wordpad) zien. Die controleert of een Iso-xml taakkaart de juiste waarden en bevat attributen om door Isobus terminals geaccepteerd te worden. Na de bijeenkomst meldt Koen dat het hem alsnog is gelukt om alles netjes in Google Maps te krijgen. “Het voordeel van Google Maps is dat je meestal geen nieuwe apps op je telefoon hoeft te downloaden. En je hoeft geen nieuwe accounts aan te maken.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.