Variabel doseren bodemherbiciden aardappelen effectvol

Ik ben 15 juni samen met Pieter van Leeuwen Boomkamp in Nijkerk door de aardappelen gelopen om het effect van de variabele bodemherbicide-bespuiting van precies een maand eerder te beoordelen.

Ondertussen had Pieter de afgelopen week ook al een na-opkomst bespuiting tegen meerjarige onkruiden als Akkermunt, Veenwortel en Haagwinde met Titus gedaan.

Als er niet gespoten zou zijn, zou het perceel er uit zien als op de bovenstaande foto’s. Dit is plaatselijk ruim meer dan 100 onkruidplanten per vierkante meter.

We wilden weten wat de onkruidbezetting is in de vlakken met verschillende doseringen. Ik heb een telraam gebruikt van 0,5×0,5m en heb daar per doseringszone op 3 plekken de onkruiden geteld.

Taakkaart met waarnemingen

De bovenstaande foto is de op 16 mei toegepaste taakkaart bodemherbicide, waarbij rood de hoge doseringsvlakken (1,5 L Challenge & 0,35 L Sencor) zijn en groen de lage doseringsvlakken (1,07 L Challenge & 0,25 L Sencor). Op de vlakken zijn de resultaten van de tellingen in cirkels weergegeven. Het overgrote deel van het onkruid was zwarte nachtschade, een late kiemer die deels was ontsnapt aan de behandeling en ook nog eens relatief weinig gevoelig is voor de herbiciden. De conclusie is dat er geen significante effecten te zien zijn van hoge en lage doseringen van de bodemherbiciden op de aantallen overschietende éénjarige onkruiden. Naar verwachting zal de Titus deze onkruiden voldoende remmen zodat ze geen schade meer geven.

Kalk in bieten

Pieter wilde dit jaar ook vanwege de lage pH van zijn grond, variabel bekalken vóór de bietenteelt. Dit doe je bij voorkeur in het najaar/de winter, maar toen was het NPPL-project nog niet van start. Vanuit NPPL komt er waarschijnlijk ruimte om de NPPL-telers nog een jaar te ondersteunen bij het toepassen van precisielandbouwtoepassingen.

Daarom is het interessant om ook de bekalking variabel uit te voeren. Pieter heeft wel een verkennende proef gedaan in zijn bieten. Hij heeft schuin over het perceel Betakal uitgereden. Op onderstaande foto’s (links bieten zonder kalk, rechts bieten met kalk) is duidelijk te zien dat de bieten door de bekalking een betere groei hebben. Pieter wil dus graag in najaar 2018 aan de slag met variabel bekalken van percelen waarop hij in 2019 suikerbieten wil telen.

Reacties gesloten. Geen verdere reacties gevonden.