‘Optimaal bemesten met Verisscan’

Zwier van der Vegte probeert binnen NPPL bij het bemesten mineralen optimaal in te zetten.

Dit gebeurt onder andere door de variatie van de bodem in kaart te brengen. In dat kader zijn eind januari op proefbedrijf De Marke 5 percelen gescand met de Verisscan. Met de scan wordt plaatsspecifiek de pH, het organische stofgehalte en de EC-waarde bepaald (zie video uitvoeren bodemscan). De kosten komen uit op circa € 175 per ha.

Resultaten

De resultaten kreeg Zwier eind februari, een maand na het scannen, binnen. Hieronder is een voorbeeld van een pH-kaart en een organischestofgehalte-kaart van 1 van de percelen weergegeven. Te zien is dat de pH binnen het perceel varieert van 5.3 tot 5.8.

 

In onderstaande tabel zijn van de 5 gescande percelen per perceel de hoogste en de laagste waarde weergegeven.

Kalk plaatsspecifiek toedienen

Zwier streeft naar een pH-waarde van 5,5-5,7 omdat klaver zich ook in het grasland moet kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat de meeste percelen nauwelijks bekalkt hoeven te worden. Van het weergegeven perceel is door Agrifirm op basis van de PH- en organische stof-kaart onderstaande taakkaart voor bekalken gemaakt. Met deze taakkaart kan kalk plaatsspecifiek worden toegediend door een kalkstrooier. Deze is uitgerust met een doseerinrichting die variabel kan doseren. De hoeveelheden hebben betrekking op een kalkmeststof met een NW-gehalte van 50%.

De kalkdosering varieert van 0 tot 2.400 kg per ha. Voor dit perceel van 4,55 ha is de totale kalkgift 2.170 kg. Daarmee komt de gemiddelde gift uit op bijna 480 kg per ha. Wanneer het perceel traditioneel egaal zou worden bekalkt dan zou de totale kalkgift uit komen op 2.910 kg. Omdat de pH van dit perceel gemiddeld aardig op orde is, is de besparing op de hoeveelheid kalk door toepassing van dit systeem met ca 750 kg beperkt. Het voordeel van deze methode is niet alleen een besparing op de hoeveelheid kalk, maar ook dat de pH op alle locaties binnen een perceel naar het gewenste niveau wordt gebracht.

De resultaten kwamen te laat binnen om de bekalking nog voor het groeiseizoen uit te kunnen voeren. Daarom zal dit komende herfst gedaan worden.

EC-waarde plaatsspecifiek meten

Zoals gezegd wordt naast de pH en het gehalte aan organische stof ook de EC-waarde plaatsspecifiek gemeten. Naast bovenstaande toepassing van plaatsspecifiek bekalken op basis van de pH en organische stofgehalte, willen we binnen NPPL kijken of er relaties te leggen zijn tussen de verschillende bodemparameters en de variatie in (gras)opbrengsten. Van een aantal percelen wordt namelijk ook de grasopbrengst plaatsspecifiek gemeten met de hakselaar en de Pasture Reader op de maaier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.