Praktijkproef met Betacal in de rij bij suikerbieten

Pieter (r.) en Wageningen-expert Jean-Marie Michielsen.

Pieter van Leeuwen Boomkamp heeft op verschillende manieren zijn bieten bekalkt. “Zou mooi zijn als Suiker Unie ze nu kan bemonsteren.”

Pieter van Leeuwen Boomkamp zou graag een deel van zijn suikerbieten door Suiker Unie apart bemonsterd zien. De akkerbouwer in Nijkerk heeft zijn suikerbieten op 2 verschillende manieren bemest. Hij zou daarvan graag het effect zien.

Kalk in rij of volvelds

Op een deel van zijn bietenperceel heeft hij als praktijkproef de dierlijke mest bij het zaaien in de rij gegeven en volvelds bekalkt met Betacal. Op een ander deel dezelfde hoeveelheid kalk juist in het rijtje en de mest volvelds. De pH lag aan het begin van het seizoen op 4,9.

Van Leeuwen Boomkamp denkt dat waar de kalk dichtbij de biet zit, de opbrengst groter is. Maar zo op het oog was er deze week (11 september) tussen het ene en het andere stuk geen verschil te zien.

Situatie valt mee

Waar de kalk in rijtjes is gegeven, staan de bieten er alleszins redelijk bij. Een spuitspoor verderop, waar hij de mindere bieten verwachtte, moet de akkerbouwers enigszins verbaasd toegeven dat de situatie hem meevalt. Ook daar staan bieten die inmiddels goed aan de maat zijn. De bieten op de zandgrond zijn eenmalig met 35 millimeter water beregend. De eerste levering staat gepland voor half november.

“Evenzogoed ben ik nu toch wel benieuwd of er verschillen zijn in het suikergehalte en in de winbaarheid tussen het ene en het andere stuk. Het zou wel mooi zijn als ze bij Suiker Unie in het kader van NPPL zeg maar, een paar winkelwagentjes met suikerbieten apart zouden willen analyseren. Met die informatie kan ik dan volgend jaar verder.”

Het idee is in ieder geval om volgend jaar de kalk variabel te gaan geven.

Opbrengstbepaling bij rooien

Plaatspecifieke opbrengstbepaling bij het rooien om zo eventuele verschillen waar te nemen, is in de suikerbieten niet aan de orde. Nóg niet aan de orde, want Van Leeuwen Boomkamp speelt met de gedachte om de aan de gps gekoppelde weeginrichting die hij nu op zijn aardappelrooier aan het bouwen is, in een later stadium over te zetten naar de bietenrooier. “Volgend jaar misschien of later, eerst maar eens zien hoe het op de aardappelrooier gaat.”

Plaatsspecifieke opbrengstbepaling is een manier om het opbrengsteffect van plaatsspecifieke maatregelen te registreren. Maar Van Leeuwen Boomkamp ziet het ook als een manier om zicht te krijgen op de opbrengstpotentie op verschillende plekken in een perceel. “Het wordt interessant om zulke opbrengstkaarten over kaarten uit bodemscans te gaan leggen.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.