‘Er is al best veel gebeurd met precisielandbouw’

Voor 2019 zijn er volop plannen. De spuit met variabele toediening kwam dit seizoen te laat zoals ook wel verwacht, in 2019 wil Martin zeker plaatsspecifieke bespuitingen gaan uitvoeren.

Voor Martin de Meijer was het eerste jaar van Nationale Proeftuin Precisielandbouw een leerzame ervaring. De ondernemer ging er volle bak voor.

Toen Martin de Meijer in Hoek (Zld) eind 2017 in Boerderij de oproep las om deel te nemen aan het op te zetten NPPL-project, trok dat wel even de aandacht. De drempel om aan te melden ging hij niet direct over. Pas na wat aansporing door iemand uit de omgeving kwam er garen op de klos en stelde de Zeeuwse akkerbouwer zich kandidaat. De reden waarom, bleek zowel voor de jury destijds als voor de ondernemer anno nu, klip en klaar. “Als er één bedrijf is waar plaatsspecifiek werken lonend zou moeten kunnen zijn, dan is het hier op onze bonte percelen.”

Zoektocht naar nieuwe spuitmachine

Dat precisielandbouw meerwaarde heeft voor Martin, daar was hij dus wel zeker van. Alleen de zoektocht naar wat de juiste wijze is, dat viel de ondernemer destijds niet zo mee. Met name de zoektocht naar een nieuwe spuitmachine was lastig. Die zou plaatsspecifiek volgens taakkaarten de bespuitingen moeten uitvoeren en op die manier zowel het gewas als het milieu dienen. Na 1 seizoen blikt De Meijer terug en stelt hij dat deelname aan NPPL verschillende deuren heeft geopend.

Voor het eerst variabel poten met een demo-machine. Martin en zoon Sten slijpen de instellingen van de pootcomputer fijn, die op basis van de ingelezen taakkaart de pootafstand varieert.
Voor het eerst variabel poten met een demo-machine. Martin en zoon Sten slijpen de instellingen van de pootcomputer fijn, die op basis van de ingelezen taakkaart de pootafstand varieert.

Wetende dat er met de start van het seizoen nog geen hightech-spuit zou zijn, koos De Meijer er toch voor om het variabel bodemherbicide doseren, aaltjes plaatsspecifiek bestrijden in zaaiuien en het variabel loofdoden in consumptieaardappelen als doelen te stellen en zo kort samengevat een start te maken met exacte spuittechniek.

Forse investering in precisielandbouw

Na geselecteerd te zijn als 1 van de 6 deelnemers binnen NPPL, besloot de akkerbouwer er volle bak voor te gaan. Er werden direct in het voorjaar knopen doorgehakt en De Meijer investeerde fors in het laten uitvoeren van bodemscans, het steken en onderzoeken van grondmonsters én het maken van taakkaarten. Zowel van Iperen als CZAV maakte dezelfde kaarten, maar dan op basis van historische data.

Als je het puur zakelijk bekijkt dan heeft het wel veel geld gekost

Een vluchtige optelsom van de facturen op de keukentafel komt al vlot in de 5 cijfers. De Meijer: “Als je het puur zakelijk bekijkt dan heeft het wel veel geld gekost. Dat verdien je in 1 seizoen nooit terug, maar het is zeker niet weggegooid.”

De Meijer zag het ook als een soort proef en kwam tot de conclusie dat de prijzige bodemscan prachtige techniek is, maar tegelijk veel te duur is. “Als ik 200 hectare zou laten scannen dan is dat onbetaalbaar. Het geld kan ik beter in andere dingen steken, want uit de proef bleek dat de veel goedkopere kaart op basis van historische data, praktisch dezelfde taakkaart voor het spuiten van bodemherbicide in de uien opleverde.”

Keukentafeloverleg met de WUR-specialisten gedurende seizoen 2018. Na één seizoen blikt de Meijer terug en stelt hij dat z'n deelname aan NPPL verschillende deuren heeft geopend.
Keukentafeloverleg met de WUR-specialisten gedurende seizoen 2018. Na één seizoen blikt de Meijer terug en stelt hij dat z’n deelname aan NPPL verschillende deuren heeft geopend.

Besparing op middel

De taakkaarten waren er op tijd, de spuit nog niet. Die kwam later in het seizoen, ruim op tijd om plaatsspecifiek Reglone te spuiten op het aardappelloof. Vanwege het extreme seizoen was dat loof echter al door moeder natuur weggebrand. “We hebben de 50 hectare groen gerooid, wat dus feitelijk een enorme besparing op middel opleverde.” Zegt de Meijer met een kwinkslag.

Het is mooi dat we zelf konden uitvinden hoe het werkt

De hightech-spuit werkeloos op het erf laten staan, daarvoor zijn de mannen té fanatiek. Met alle dure taakkaarten gereed, moest die z’n vuurdoop krijgen. De Meijer: “Op een zaterdagmiddag om 4 uur hebben we de spuit gevuld met schoon water, hebben we de taakkaart geladen en de proef op de som genomen.” Die kaart kwam in eerste instantie niet in beeld, maar na wat bellen en puzzelen lukte het uiteindelijk wél en doseerde de spuit zichtbaar plaatsspecifiek. Dat voelde als een overwinning. “Het is mooi dat we zelf konden uitvinden hoe het werkt.”

Vertrouwen in techniek

Het geeft de akkerbouwer vertrouwen in de techniek én in seizoen 2019. Dat het variabel spuiten voor zijn bedrijf interessant is, staat voor de Meijer als een paal boven water; het maximale doen richting omgeving en milieu staat hierin voorop. Of het ook rendeert? “Je kan hier denk ik negatief of positief naar kijken. Kijk, je moet het wél willen. Je spaart een klein beetje Stomp uit, als je dat nu naast de kosten legt dan is het meer een investering in de toekomst. De taakkaarten moeten we straks zelf kunnen maken, dan hebben we het meer zelf in de hand en zijn er minder kosten.”

Plannen voor 2019

Voor 2019 staan er nog volop plannen. Sommigen zijn al concreet. Zo staat er begin december een nieuwe beregeningshaspel met sproeikanon in de schuur die plaatsspecifiek kan beregenen. Een nieuwe stap richting plaatsspecifiek werken. De Meijer is nog in afwachting van een provinciale POP3-subsidie. Als die toekenning er komt, wil hij investeren in machines om het plaatsspecifiek werken verder door te trekken. Diverse testmachines had hij dit jaar, mede dankzij het NPPL-project, via dealer Vervaet op demo. Te weten; een variabele pootmachine, een kunstmeststrooier die plaatsspecifiek kan doseren en de eerste 45-meter spuit met plaatsspecifieke dosering die John Deere bouwde. “Techniek die hier zonder het project niet op het erf had gestaan.”

De Meijer kreeg in 2018 de kans om de eerste 45-meter spuit met plaatsspecifieke dosering die John Deere bouwde op zijn bedrijf te testen. “Techniek die hier zonder het project niet op het erf had gestaan.”
De Meijer kreeg in 2018 de kans om de eerste 45-meter spuit met plaatsspecifieke dosering die John Deere bouwde op zijn bedrijf te testen.

Precisielandbouw promoten

Toch gaat het zeker niet alleen om het ijzerwerk. De aandacht die het project met zich meebrengt maakt ook dat de Meijer nu veel beter zijn verhaal kan doen aan de omgeving en kan laten zien waar hij als akkerbouwer mee bezig is. De provinciale krant kwam langs voor een verhaal en het ZAJK nam contact op of ze een excursie konden krijgen op het bedrijf. “Dat was een goede en ook leuke avond met veel inhoudelijke vragen van jonge collega‘s. Ook voor de algemene beeldvorming is het goed om te laten zien waar je mee bezig bent, denk ik.”

Door NPPL heb ik nu stappen gezet, die ik anders zeker nog niet gezet zou hebben

Naar aanleiding van het NPPL-project legde adviesbureau Delphy bij De Meijer een proefveld aan met verschillende poottechnieken. Het zit ’m ook in kleine dingen. “Laatst belde er een loonwerker uit Groningen die had gelezen over de demo-spuitmachine. Hij wou weten wat mijn ervaringen zijn met het plaatsspecifiek spuiten.” De Meijer vat samen: “Als ik terugkijk dan is er best veel gebeurd. Door NPPL heb ik nu stappen gezet, die ik anders zeker nog niet gezet zou hebben.”

Een kijkje in de loods. Het ZAJK nam contact op of ze een excursie konden krijgen op het bedrijf. De aandacht die het NPPL-project genereert maakt dat de Meijer z'n verhaal kan doen aan de omgeving en kan laten zien waar hij als akkerbouwer mee bezig is.
Een kijkje in de loods. Het ZAJK nam contact op of ze een excursie konden krijgen op het bedrijf. De aandacht die het NPPL-project genereert maakt dat de Meijer z’n verhaal kan doen aan de omgeving en kan laten zien waar hij als akkerbouwer mee bezig is.

Expert Jean-Marie Michielsen aan het woord

De begeleidende expert van WUR op dit bedrijf was Jean-Marie Michielsen: “Martin de Meijer heeft door het NPPL-project een stap in precisielandbouw kunnen maken, die zonder het project niet zo snel zou zijn gerealiseerd. Duidelijk is dat toeleverende bedrijven inspanningen hebben verricht om hem daar bij te helpen. Concreet: Vervaet met beschikbaar stellen van spuitmachine, pootmachine en kunstmeststrooier, CZAV met verwerken van data naar taakkaarten. Martin de Meijer heeft geïnvesteerd in een bodemscan van twee percelen en in teeltbegeleiding van aardappelen.”

Over de meerwaarde voor het milieu is dit jaar nog niets te zeggen omdat de bestrijdingsmiddelen niet variabel zijn toegepast

“Ondertussen heeft hij aardig wat ervaring opgedaan met informatie verzamelen en vervolgens omzetten naar taakkaarten in de machines. Martin heeft ook gemerkt dat er uit de ‘omgeving’ belangstelling was, hij heeft interviews gegeven voor lokale krant en radio en een presentatie op het bedrijf gegeven voor jonge boeren. Over de meerwaarde voor het milieu is dit jaar nog niets te zeggen omdat de bestrijdingsmiddelen niet variabel zijn toegepast.”

“Een van de belangrijkste redenen om mee te doen aan NPPL is dit jaar niet uitgevoerd en dat is het plaatsspecifiek aaltjes bestrijden. Daar zijn we nu mee bezig om dat volgend jaar voor een aantal percelen waar uien en wortelen komen uit te zetten. De spuit met variabele toediening kwam te laat, dus dit jaar wil Martin zeker hier plaatsspecifieke bespuitingen mee uitvoeren. Hij zoekt zelf naar meer mogelijkheden dan de toediening van bodemherbicide, dus mogelijk is het project met variabel fungicide bespuiten ook interessant voor hem. De droogte van afgelopen jaar heeft ook z’n weerslag. Het bedrijf heeft wel al mogelijkheden tot irrigatie, maar Martin kijkt ook al naar systemen met beregeningsadvies.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.