Plaatsspecifiek uien bespuiten voor mooier gewas

Akkerbouwbedrijf Sturm in Ens in de Noordoostpolder heeft woensdagavond 2 mei een eerste perceel uien variabel bespoten met een bodemherbicide.

De dosering van het middel Stomp 400 SC is gebaseerd op de zwaarte van de grond. Of meer concreet: op het percentage lutum. Hoe lichter de grond, hoe lager de dosering van het middel.

Resultaten bodemscan

Uit een bodemscan dit voorjaar blijkt dat er een verschil in afslibbaarheid tussen de zwaarste en de lichtste plek in het 7 hectare grote perceel van 3% is. Het percentage organische stof is overal op het perceel nagenoeg gelijk; het varieert tussen 2,0 en 2,1.

variabel spuiten
Vullen van de spuitmachine bij Max Sturm in Ens (Fl.). – Foto: Jan Willem Schouten

0,7 en 0,56 liter per hectare

Startpunten voor de variatie waren de vaste dosering van 0,7 liter per hectare, die Sturm normaal gesproken hanteert, en een variatie in die dosering van 20%. Dat komt dan neer op een variatie tussen 0,7 en 0,56 liter per hectare.
“Die 0,7 die wij altijd al toepassen is op zich al aan de lage kant”, licht Koos Sturm toe. “Het normale advies is 1 liter per hectare. Met nu tot maximaal onder de 0,7 te gaan zitten, zoeken we de grens op. Met hoe weinig kun je op de lichtste plekken toe?”

Ik hoop vooral op minder schade aan de uien

In het geval dat 0,56 liter per hectare te laag zou zijn, is er in de ogen van Sturm nog geen man overboord. “We hebben zo nodig bij volgende bespuitingen nog wel correctiemogelijkheden.”

Kostenbesparing

Qua kostenbesparing brengt de variabele plaatsspecifieke dosering van Stomp weinig. De kostenbesparing is maar ongeveer € 1,30 per hectare. “Dat is ook niet waar we de winst van verwachten”, zegt Sturm. “Ik hoop vooral op minder schade aan de uien, dus een mooier gewas met een hogere opbrengst.”

1 Comment