Binnenkort worden de zes deelnemers bekendgemaakt. Blijf op de hoogte!

Graag op de hoogte blijven van het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw? Vul uw e-mailadres hieronder in, dan ontvangt u voortaan de nieuwsbrief.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

 

 

55 aanmeldingen voor project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL)

 • 55 kandidaten hebben zich gemeld voor de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).

 • Begin maart is bekend welke 6 ondernemers aan welke 6 precisietoepassingen zijn gekoppeld.

 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft steun aan precisielandbouw.

 • Alle stappen op de zes NPPL-bedrijven zijn voor iedereen online te volgen.

55 akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers hebben zich aangemeld voor het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Het gaat om telers verspreid over Nederland, van het westen van Zeeuws-Vlaanderen tot aan het Oldambt in het noordoosten van de provincie Groningen, van Zuid-Limburg tot aan Texel. De ondernemers boeren op zand, klei, löss of veen, waarbij bedrijven met klei in de meerderheid zijn.

Uit deze 55 kandidaten worden er 6 geselecteerd; zij krijgen concreet hulp van experts van Wageningen Universiteit & Research en van specialisten daarbuiten.
NPPL is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers verder te helpen met precisielandbouw. Het doel is: hogere opbrengsten en/of lagere kosten, minder milieubelasting en verbetering van de voedselkwaliteit.
In dit eerste jaar van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw gaat het om variabele dosering op basis van geautomatiseerde waarneming vooraf.

Informatiebijeenkomst

In het voorjaar 2018 vindt een informatiedag plaats voor toeleveranciers en adviseurs actief in en betrokken bij precisielandbouw.

Biedt u diensten of producten aan op het gebied van de zes precisielandbouwcases? Dan is deze informatiebijeenkomst voor u bedoeld! Meer informatie over datum en tijd en de mogelijkheid u op te geven, volgt binnenkort.

Deelnemers aan deze informatiedag worden uitgebreid geïnformeerd over hoe de precisielandbouwtoepassingen op de zes geselecteerde bedrijven gedemonstreerd worden en hoe producten en diensten van toeleveranciers hier een plek kunnen krijgen.

Het gaat met name om producten en kennis op gebied van:

 • Sensoren
 • Data
 • Beslismodellen
 • Mechanisatie
 • Bedrijfssoftware (BMS)

Deze producten of kennis is te gebruiken bij variabel planten, bemesten, gewasbescherming, onkruidbestrijding en groeiregulatie in akkerbouwmatige teelten, met extra aandacht voor aardappel.   

Meer informatie: Corné Kempenaar, projectleider NPPL.

E corne.kempenaar@wur.nl;

T 0317-480498

Boerderij volgt NPPL-project op de voet

Begin maart is bekend welke ondernemers zijn geselecteerd voor actieve deelname aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw.

De geselecteerde ondernemers met hun precisie-cases worden intensief gevolgd. De probleemstelling, de stappen die gezet worden en de resultaten van de zes deelnemers aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw zijn voor iedereen zichtbaar via de speciale website proeftuinprecisielandbouw.nl en via berichtgeving in Boerderij en Groenten&Fruit.

Zo profiteren niet alleen de deelnemers. Iedereen kan online de bedrijven volgen en zien of stappen vooruit worden gezet. Of juist niet worden gezet. Welke moeilijkheden moeten overwonnen worden, en met welke inspanning of kosten gaat dat gepaard?

Experts die de boeren bezoeken, doen individueel verslag van wat ze aantreffen en wat ze ervan vinden. Ook de ondernemer doet verslag. Boerderij doet in woord en beeld verslag.

Geheimen zijn er niet. De verslagen geven een transparant beeld van de toepassing van precisielandbouw in de boerenpraktijk en wat het de teler financieel oplevert, maar ook van de tegenslagen en frustraties waar de teler tegenaan loopt.

Opvallend: kandidaten opteren voor meerdere toepassingen

Wat opvalt in de aanmeldingen is dat nogal wat kandidaten met verschillende variabele toepassingen aan de gang willen. Sommigen willen met drie of vier van de toepassingen aan de slag, een enkeling zelfs met alle zes.

In hun toelichting geven de kandidaten vaak aan dat ze de eerste stappen op het gebied van  precisielandbouw hebben gezet, maar nu hulp nodig hebben om daarvan daadwerkelijk profijt te trekken. Trekkers zijn uitgerust met gps/RTK, vaak zijn bodemscans gemaakt, zijn dronebeelden en opbrengstmetingen voorhanden en zijn machines uitgerust voor variabele toediening van kunstmest of bestrijdingsmiddelen of voor variabel poten. 
Anderen staan nog aan het begin van dit alles.

 • ‘Ik wil aan de slag met bodemscans’, schrijft een teler, ‘maar welke moet ik hebben?’
 • Een ander zegt: ‘Het aanbod is zo groot, bestaande technieken moeten nog worden uitgewerkt.’
 • ‘Ik zie in precisielandbouw zeker een oplossingsrichting. Maar hoe moet ik dat nou precies aanpakken op mijn bedrijf? ‘, zegt weer een ander.
 • En ook: ‘Al vier jaar werk ik aan precisielandbouw met verschillende partijen. We lopen er tegenaan dat systemen in de praktijk minder werken dan wordt gesuggereerd. Ik zou graag vastgelegd zien wat de werkelijke resultaten zijn.’

Eind 2018 wordt één bedrijf compleet doorgelicht

Eén van de 6 NPPL-bedrijven wordt eind 2018 geselecteerd. Daarna wordt dit bedrijf vergaand doorgelicht om stappen voorwaarts te kunnen zetten.

Samen met de ondernemer worden door experts cruciale onderdelen van het bedrijf tegen het licht gehouden en beoordeeld.

De blik wordt dan breder dan alleen de precisielandbouw. Experts op hun vakgebied kijken naar de effecten van precisielandbouw en data op bodem, afzet, het machinepark, bouwplan, samenwerkingsmogelijkheden, capaciteit per man, input van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, biodiversiteit en nog veel meer.

En let op: het blijft niet alleen bij kijken en doorlichten; de operatie moet na 3 jaar eindigen in een aangepaste stevige en bijdetijdse bedrijfsstrategie, die bovendien praktisch ook echt uitvoerbaar is. Ook dit traject is te volgen voor collegatelers via proeftuinprecisielandbouw.nl.